Subsidies

Subsidies/Regelingen

 

Voor de aankoop en/of installatie van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen e.d. zijn diverse subsidies en regelingen beschikbaar. Dit geldt voor particulieren en voor bedrijven. Op deze pagina komen een aantal van deze subsidies en regelingen aan bod.

 

Vaak zijn diverse subsidies en regelingen met elkaar te combineren. Uw voordeel kan hierdoor flink oplopen.

Wij kunnen u hierover meer informatie geven.

 

Ook vindt u op deze pagina een aantal links naar interessante websites.

 

Omdat subsidies e.d. regelmatig veranderen, is de informatie op deze pagina slechts informatief bedoeld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde informatie.

Subsidies / regelingen particulieren:

BTW verlaging

 

Op 13 februari jl. heeft het kabinet het zogenaamde Woonakkoord gesloten. Hierin is onder andere afgesproken dat het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen tijdelijk wordt verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel die loopt van

1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Het verlaagde tarief geldt ook voor de arbeidskosten van het aanbrengen van energiebesparende en milieuvriendelijke voorzieningen als zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen e.d. Dit betekent voor u als klant een behoorlijke besparing!

 

Klik hier voor de de details van de regeling op de website van de Belastingdienst.

Subsidieregeling zonnepanelen:

 

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.
 

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.

 

Klik hier voor de details van de regeling op de website van agentschap.nl.

Op deze website kunt u de subsidie ook aanvragen.

Subsidieregeling duurzaam bouwen Noord-Beveland:

 

Bent u woningeigenaar of particuliere verhuurder in de gemeente Noord-Beveland? Dan kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen in uw eigen woning, zoals isolatiemaatregelen. De subsidie is ook bestemd voor duurzame technieken zoals een zonneboiler en zonnepanelen.
De subsidieregeling geldt voor nieuwbouwwoningen en voor bestaande woningen.

 

De hoogte van het subsidiebedrag dat u kunt aanvragen, verschilt per type maatregel:

 • Zonnepanelen: per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van €700
 • Zonneboiler: per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van €700
 • Opvang en hergebruik van regenwater: per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van €700
 • Gevel- of dakisolatie: € 5 per m2 en per strekkende meter leiding €0,50
 • Vloerisolatie: €5 per m2

Het is mogelijk voor meerdere maatregelen tegelijk subsidie aan te vragen. Hieraan is geen maximum verbonden.

 

Klik hier voor meer informatie over de regeling op de website van de gemeente Noord-Beveland.

Subsidies / regelingen bedrijven:

Energie investerings aftrek (EIA):

 

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.300.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van Agentschap NL.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
 • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Klik hier voor meer informatie over de regeling op de website van de Belastingdienst.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL):

 

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

 

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

 

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van Agentschap NL.

 

Klik hier voor meer informatie over deze regelingen op de website van de Belastingdienst.