Elektra WKK

 

ELEKTRA WKK TURBINE 

 

Momenteel wordt er een kleine turbinegenerator ontwikkeld met een relatief hoog rendement. Deze microgenerator is een compacte stoomturbine die werkt in het vermogensbereik van 1-15kW. In combinatie met een verwarmingsketel spreken we dan van een warmte kracht koppeling: WKK.

 

De verwachting is dat deze turbine medio volgend jaar geleverd kan worden. IMVES kan deze turbine met randappartuur inbouwen, afhankelijk van de situatie, etc.

 

Deze kleine turbine is eenvoudig, goedkoop, geruisloos en trillingsarm.

Het heeft een lange levensduur en is goedkoop. De turbine is afhankelijk van een externe verbranding (voor alle warmtebronnen bijv. gas-/olie-/houtgestookte ketel, zonneboiler, enz.) maar dus ook voor restwarmte.

 

De turbine is voor zijn werking afhankelijk van een stoomgenerator en condensor met bijbehorende hulpapparatuur.

De snelheid is hoog, ongeveer 30.000 toeren per minuut.

De generator kan alle mogelijk soorten energie leveren, DC/AC 1 of 3 fasen, ieder voltage, 50 of 60 Hz. Momenteel wordt er een 3-fase wisselstroom geproduceerd met een frequentie van ongeveer 2000Hz. Deze wordt gelijkgericht en vervolgens door een omvormer naar de gewenste output gebracht, b.v. 230V AC /50 Hz.

De stoom wordt op hoge snelheid in straalbuizen gebracht en omgezet in elektrische energie. De overblijvende stoom van lage snelheid en druk wordt in een condensor omgezet in warm water en teruggepompt in de ketel. De vrijkomende warmte bij condensatie kan worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden, of voor koeling.

 

De turbine is een stroomopwekker met uitwendige verbranding: de benodigde stoom kan in principe worden opgewekt met iedere brandstof. Bij uitwendige verbranding is het goed mogelijk om het verbrandingsproces strak gecontroleerd te doen verlopen. Uitstoot van schadelijke gassen kan hierbij tot een absoluut minimum worden teruggebracht. Omdat de benodigde temperatuur betrekkelijk laag is, is ook afvalwarmte geschikt als brandstof. In Combined Cycle toepassingen kan de turbine aldus worden gebruikt als 2e trap, wat een verhoging van het totale rendement tot gevolg heeft.

 

Deze kleine WKK turbine van 1 kW heeft een zeer hoog rendement (95% of hoger) en bespaart ruim 1 ton aan broeikasgassen per jaar. Dat komt omdat een deel van de in het huishouden benodigde elektrische energie nu zelf wordt opgewekt en niet wordt betrokken van het openbare net. Grote elektriciteitscentrales wekken hun energie op met een rendement van ongeveer 45%. De rest is afvalwarmte die voor een groot deel wordt weggegooid via het koelwater van de centrale. Om deze warmte op te wekken is echter wel fossiele brandstof verstookt en dus C02 geproduceerd. Als alle 6 mln huishoudens in Nederland zijn voorzien van een WKK, kan dus 6 mln ton CO2 worden bespaard!